Available courses

Com organitzar les activitats de classe, més enllà de discurs de les assignatures, per fer els aprenentatges més significatius, captar l'interès  i compormetre de l'alumnat amb el que passa dins l'aula.


Com organitzar les activitats de classe, més enllà de discurs de les assignatures, per fer els aprenentatges més significatius, captar l'interès de l'alumnat i compormetre'l amb el que passa dins l'aula.


Com organitzar les activitats de classe, més enllà de discurs de les assignatures, per fer els aprenentatges més significatius, captar l'interès de l'alumnat i compormetre'l amb el que passa dins l'aula.