Cursos disponibles

Com organitzar les activitats de classe, més enllà de discurs de les assignatures, per fer els aprenentatges més significatius, captar l'interès de l'alumnat i compormetre'l amb el que passa dins l'aula.


AraWord. El processador de textos amb pictogrames

MATERIALS, JOCS, WEBS i RECURSOS PER ENTENDRE LES MATEMÀTIQUES


ANTIC CURS TOQUEM LES MATEMÀTIQUES

CURS REVISAT I ACTUALITZAT MARÇ-ABRIL 2021

CURS PENSAT PER A PRIMÀRIA


Com organitzar les activitats de classe, més enllà de discurs de les assignatures, per fer els aprenentatges més significatius, captar l'interès de l'alumnat i compormetre'l amb el que passa dins l'aula.


Què és el treball per projectes? Com podem partir de les motivacions i interessos del nostre alumnat ?