Cursos disponibles

Com organitzar les activitats de classe, més enllà de discurs de les assignatures, per fer els aprenentatges més significatius, captar l'interès de l'alumnat i compormetre'l amb el que passa dins l'aula.


Com organitzar les activitats de classe, més enllà de discurs de les assignatures, per fer els aprenentatges més significatius, captar l'interès de l'alumnat i compormetre'l amb el que passa dins l'aula.